1

The 5-Second Trick For روانشاسی کودک و نوجوانان

News Discuss 
آنها مي‌گويند اگر اجازه بدهيم با دوستانش مسافرت کند يا به گردش برود، مدام بايد به اين فکر کنيم که با کدام دوست و کجاست. اگر در خانه بماند بايد به فکر اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي و دردسرها و خطرهاي مربوط به آن باشيم. شاید این نکته و تجربه برای https://berniet226pyo5.thecomputerwiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story